1855929-45-1

1-[2-chloro-3-[(3-cyclopropyl-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)carbonyl]-6-(trifluoromethyl)phenyl]-2-Piperidinone